Agenda 20 maart 2019 -

Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen

Op 20 maart 2019 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten, voor de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius, en Saba (drie bijzondere gemeenten van Nederland, die gelegen zijn in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden) en voor de waterschappen.

De Provinciale Staten zijn het vertegenwoordigende orgaan van de provincies: een soort provinciaal parlement. De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten.

Daarnaast kiezen de Provinciale Staten, samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de leden voor de Eerste Kamer. De stemmen die worden uitgebracht tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 hebben dus ook gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

De waterschappen zorgen voor de waterhuishouding. Dat is heel belangrijk in een land als Nederland, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

De waterschapsverkiezingen strekken tot de verkiezing van (een deel van) de leden van het algemeen bestuur van de waterschap. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. De leden van het algemeen bestuur die niet tijdens algemene verkiezingen worden gekozen, worden aangewezen door bedrijven, boeren en natuurbelangen.

Meer info: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen