Agenda 13 april 2018 - Leiden

The EU's Rule of Law Framework and National Court Reforms: A Matter of Legitimate Concern?

Op vrijdag 13 april 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) in samenwerking met de Staatsrechtkring een symposium over het EU Rule of Law Framework en de hervormingen van de rechtspraak in verschillende lidstaten.

Sprekers vanuit de wetenschap, de rechtspraak en de politiek zullen ingaan op het rechtsstaatmechanisme op EU-niveau, de bestaande spanningen in Polen en ontwikkelingen in andere lidstaten, de fundamentele vragen die daarbij spelen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Met bijdragen van o.a. prof. Stanisław Biernat, hoogleraar Europees recht in Krakau en voormalig vice-president van het Poolse Constitutionele Hof, en prof. Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit.

U kunt het symposium gratis bijwonen. Gelieve u wel aan te melden via nver@nver.nl.

Klik hier voor meer informatie over het programma.