Agenda 23 maart 2018 - Den Haag

Grondwetdag 2018

Vier de 204e verjaardag van de Grondwet mee met de Raad van State 

Op 29 maart 2014 bestond de Grondwet precies 200 jaar. Reden voor een groot feest, dat iedere vijf jaar herhaald gaat worden. In de tussenliggende jaren vieren we de verjaardag van de Grondwet natuurlijk ook, zij het minder grootschalig. Tijdens deze jaarlijkse vieringen van de Grondwet staat steeds een instelling uit de Grondwet centraal. In eerdere jaren waren dit de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Eerste Kamer. In 2018 is dat de Raad van State.

Op de Grondwetdag worden er Grondwetwandelingen onder begeleiding van ‘prominenten’ georganiseerd en een scholierenevenement. 

Omdat dit jaar de Raad van State centraal staat, worden tijdens het scholierenevenement leerlingen uitgedaagd een advies te maken bij een wijzigingsvoorstel van de Grondwet. Deze – fictieve maar wel realistische – voorstellen hebben betrekking op het recht op een basisinkomen, het recht op flexibele feestdagen en het recht om 'digitaal vergeten te worden'.

Bron: Website Prodemos en Montesquieu-instituut.