Agenda 16 maart 2018 - Ministerie van BZK, Den Haag

Seminar Jonge Onderzoekers 2018: toekomst parlementair stelsel

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert de Staatsrechtkring in samenwerking met de Staatscommissie parlementair stelsel een seminar voor jonge onderzoekers in het staatsrecht. Promovendi, masterstudenten en recent afgestudeerden worden uitgenodigd om mee te denken over de thema’s die de Staatscommissie momenteel onderzoekt.

Het seminar bestaat uit een aantal thematische parallelsessies, waarin jonge onderzoekers een presentatie geven die betrekking heeft op de staatsrechtelijke aspecten van een van de zes thema’s die de Staatscommissie in haar probleemstelling heeft benoemd. De presentaties worden elk gevolgd door een kort co-referaat van een expert van het ministerie van BZK of JenV en een discussie met de zaal.

Meer informatie over dit seminar vindt u hier.