Agenda 22 december 2017 - De Balie, Amsterdam

Nacht van de Grondwet

Word jij nog vertegenwoordigd in Den Haag? Wordt in Nederland écht iedereen gelijk behandeld? Wie is het volk, en wie hoort daar wel of niet bij? Of het nu gaat om meer of minder democratie, de Zwarte Pietendiscussie, inburgerings- en integratiekwesties: de grondwet is ons anker in ingewikkelde maatschappelijke kwesties. Tijdens de Nacht van de Grondwet roept De Balie, in haar historische rol als rechtbank, de grondwet ter verantwoording en wordt het jaar afgesloten met een avond vol bezinning, waarin de macht van de belangrijkste tekst van Nederland wordt onderzocht en geanalyseerd.

Het programma*
  • De avond wordt ingeleid door hoogleraar Democratie en Rechtsstaat Maurice Adams.
  • Topadvocaat Gerard Spong verdedigt de grondwet in een vurig Grondwetpleidooi.
  • D66 Europarlementariër Marietje Schaake en hoogleraar Economie Lex Hoogduin leggen de rol van de markt ten opzichte van de grondwet bloot in een gesprek.
  • Bastiaan Rijpkema (rechtsfilosoof en schrijver Weerbare Democratie) en hoogleraar politicologie Tom van der Meer gaan in op artikel 50 Grondwet: “De Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele volk”. Want wie is het volk? Hoe beschermen we deze? En, wie verdedigt de grondwet eigenlijk tegen het volk?
  • Tamar de Waal, politiek filosoof en jurist, gespecialiseerd in het Nederlandse inburgeringsbeleid bespreekt artikel 1: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Want kan Artikel 1 onze gelijkheid garanderen? Hoe verhoudt deze gelijkheid zich tot onze vrijheid?
  • Spoken word artiest Sjaan Flikweert maakt de grondwet persoonlijk. Met twee interventies beantwoordt zij de vraag wat zij in haar leven ermee kan en moet.
  • Muziek wordt verzorgd door studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
De avond duurt tot maximaal 11 uur, dans daarna tot in de diepe nacht door in De Balie Draait in de foyer!

*Onderdelen van het De Nacht van de Grondwet vinden gelijktijdig plaats in de Grote Zaal en de Salon. Tijdens het programma kan in- en uitgelopen worden. Let op, er is beperkt plek in de Salon. Uiterlijk een week van tevoren kun je hier het blokkenschema vinden.

Deze avond is een samenwerking tussen De Balie en Tilburg University en wordt mede mogelijk gemaakt door het v-fonds.