Agenda 05 december 2017 - Faculty Club, Tilburg

Studiemiddag 'Rechtsstaat en regeerakkoord'

Rechtsstaat en regeerakkoord
Na 209 dagen formeren was het recent zo ver: het regeerakkoord voor het kabinet-Rutte III werd gepresenteerd. Het was de langste formatie zijn die Nederland ooit heeft gekend, resulterend in een regeerakkoord dat al geruchtmakend was ruim voordat men er überhaupt kennis van had kunnen nemen. Ook inhoudelijk zal het regeerakkoord de moeite waard zijn om te bespreken, en niet in de laatste plaats vanuit rechtsstatelijk perspectief. Zo bleek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen dat de partijprogramma’s van een aantal politieke partijen niet (volledig) door de rechtsstatelijke beugel konden. Wat is er van die ‘niet-rechtsstatelijke’ maatregelen terecht gekomen? Heeft de formatie een matigend effect gehad? Of hebben de regerende partijen juist compromissen gesloten die de kernwaarden van de rechtsstaat mogelijk uithollen?

Dit zijn belangrijke vragen die op dinsdag 5 december centraal zullen staan tijdens een studiemiddag ‘Regeerakkoord in het licht van de rechtstaat’.

Studiemiddag
Wilt u deze studiemiddag in de Faculty Club van Tilburg University bijwonen? Meldt u dan aan via info@nederlandrechtsstaat.nl 
Vanaf 12.00 u. is er gelegenheid een lunch te gebruiken, en om 13.00 u. starten we met het inhoudelijke programma. In verband met de eventuele aanwezigheid van Sinterklaas in uw omgeving, willen we het inhoudelijke programma niet te laat eindigen: de afronding voorzien we om 15.30 u. Uiteraard is er nog gelegenheid tot napraten tijdens de borrel.
 
Als sprekers zullen optreden:
- Prof. Maurice Adams (Tilburg): inleiding.
- Prof. Ernst Hirsch Ballin (Tilburg): het regeerakkoord en de rechtsstaat.
- Prof. Rick Lawson (Leiden): “Een sterk land nog beter: erosie van de democratische rechtsstaat?”
- Paneldiscussie onder leiding van prof. Stavros Zouridis en dr. Gert-Jan Leenknegt (beiden Tilburg).
 
Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het vfonds (www.vfonds.nl).