Agenda 25 september 2017 - Den Haag

Symposium on Constitutional Preambles

Op maandag 25 september 2017 wordt in Den Haag een symposium georganiseerd ter ere van de verschijning van het boek 'Constitutional Preambles: A Comparative Analysis'. Het eerste panel wordt gevormd door de auteurs  (Maarten Stremler, Paul Cliteur en Wim Voermans), die het boek zullen presenteren. Vervolgens bespreken in het tweede panel drie internationale experts de wijze waarop grondwettelijke preambules doorgaans tot stand komen en de rol van deze preambules in de dagelijkse praktijk van recht en politiek. In het derde en laatste panel wordt het voorstel om aan de Nederlandse Grondwet een preambulische algemene bepaling toe te voegen bediscussieerd. 

Het symposium duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur op de The Hague Campus van Leiden University.

Meer informatie vindt u hier.
Aanmelding geschiedt via e-mail (m.stremler@tilburguniversity.edu).