Agenda 20 juni 2016 - ProDemos, Den Haag

College: 'Hoe kunnen de waarden van de democratische rechtsstaat worden behoed en doorgegeven?'

In mei en juni organiseert ProDemos vier colleges over de spanning tussen de democratie en de rechtsstaat. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Wat gebeurt er als een meerderheid die principes wil veranderen? Als de verbinding van democratie met rechtsstaat wordt doorgesneden? Lopen democratieën een risico dat de rechtsstaat wordt verdrongen door de ‘wil van het volk’?

In de collegereeks zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Onder meer door te kijken naar de geschiedenis, maar ook door de hedendaagse politiek en publieke opinie onder de loep te nemen. En uiteindelijk willen we benoemen hoe we de waarden van de democratische rechtsstaat kunnen behoeden en doorgeven.

De democratische rechtsstaat heeft ons veel gebracht; maar staat onder druk. Wat is er nodig om de verworvenheden te beschermen? Hoe kunnen we de rechtsstaat behoeden en de verworvenheden doorgeven aan de nieuwe generatie? En wat betekent deze opdracht bijvoorbeeld voor instituties, organisaties en personen?

Dit college wordt gegeven door Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie (D66) en sinds 2006 lid van de Raad van State. De moderator deze avond is Geerten Waling, historicus en publicist.


Praktische informatie vindt u op de website van ProDemos.