Agenda 09 februari 2017 - Paradox, Tilburg

Hartslagcafé: De Wil van het Volk

Het volk regeert!
Het volk regeert! Althans, dat is het idee van democratie. Vertegenwoordigt onze democratische rechtsstaat wel in voldoende mate de wil van het volk? Is het ongenoegen onder burgers ten aanzien van de (Nederlandse) politiek van alle tijden, of is het hoog tijd voor democratische vernieuwing? Met de landelijke verkiezingsstrijd in volle gang een avond over het functioneren van onze democratie! 

Populisme
Er waait een populistische wind door de westerse samenleving. Door globalisering, Europeanisering, de komst van grote aantallen vluchtelingen, etc. ervaren burgers steeds meer onzekerheden. De miskenning van hun zorgen door de ‘elite’ drijft een aanzienlijk deel van de burgers in de handen van populisten. De ware populist ziet zichzelf als de stem van ‘het volk’. Is de opkomst van het populisme vooral een antwoord op het zo ervaren democratische tekort? Of vormt het idee van één volk, één wil, juist een gevaar voor de democratische rechtstaat?

Lobbyen in de polder
Het stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer en een nieuwe regering is slechts één aspect van onze democratie. Er wordt in de Haagse kaasstolp immers vooral gepolderd en gelobbyd. Ook lobbyisten zien zichzelf graag als vertegenwoordigers van het volk. Maar wantrouwen ten aanzien van de politiek komt ook voort uit de vrees voor ondoorzichtige politieke dealtjes en belangenverstrengeling. In hoeverre heeft de Haagse politieke realiteit nog met de representativiteit van de burgers te maken?

Democratische vernieuwing 
Om de burgers meer stem te geven in het politieke domein wordt er veel gesproken over burgerparticipatie, loting en referenda.  Deze aanvullende vormen van democratie zouden de vermeende kloof tussen burger en politiek beter kunnen overbruggen. Maar is de weg van de democratische vernieuwing wel het antwoord op het ongenoegen onder het volk?

Sprekers
Maurice Adams (hoogleraar Democratie en Rechtsstaat (leerstoel vfonds), TiU), Koen Abts (socioloog TiU) en Ariejan Korteweg (journalist Volkskrant en mede-auteur Lobbyland). Presentator is journalist Rutger van Santen. 

Locatie
Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Meer informatie vindt u hier.