Agenda 20 juni 2016 - ProDemos, Den Haag

College: 'Hoe kunnen de waarden van de democratische rechtsstaat worden behoed en doorgegeven?'

In mei en juni organiseert ProDemos vier colleges over de spanning tussen de democratie en de rechtsstaat. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Wat gebeurt er als een meerderheid die principes wil veranderen? Als de verbinding van democratie met rechtsstaat wordt doorgesneden? Lopen democratieën een risico dat de rechtsstaat wordt verdrongen door de ‘wil van het volk’?

In de collegereeks zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Onder meer door te kijken naar de geschiedenis, maar ook door de hedendaagse politiek en publieke opinie onder de loep te nemen. En uiteindelijk willen we benoemen hoe we de waarden van de democratische rechtsstaat kunnen behoeden en doorgeven.

In een artikel in het Financieel Dagblad schrijft Kim Putters: “De democratische rechtsstaat bracht ons vrijheid en welvaart, maar moet ons er nu voor behoeden om die verworvenheden te verliezen.” Hij vindt dat we de burgerplicht hebben om daaraan bij te dragen. Hoe kan die bijdrage worden ingevuld? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor instituties, organisaties en personen?

Praktische informatie vindt u op de website van ProDemos.